Siste nytt.

Det påbegynnes innkjøring av masser på strekket på merket kart fra  02.04.2024. Dette er strekket som ble påbegynt i fjor, men som dessverre ikke kunne sluttføres grunnet værforholdene i sommer. Dette må gjøres på snø for at arbeidene skal utføres så skånsomt som mulig. Dette medfører begrensninger på sporkjøring ut sesongen i år. Det vil si at det ikke kan benyttes tråkkemaskin ut denne sesongen på dette strekket.

Vi beklager ulempene dette medfører, men tiltakene bidrar til bedre løypekjøring neste sesong og en fin ny sommerstid.

Vassfarfjellet Løypelags påskehare kan ikke hoppe rundt i løypenettet vårt med TWIST i år. Derfor har vi en bilde konkurranse. Vi gleder oss til å få mange fine bilder. 🐣🐔🌞❄️🌬⛷🏂🎿 PÅSKEKONKURRANSE .Send bildene til: [email protected]

Våren begynner å vise seg. Snø og is smelter, solen varmer, dagene er lengre, fuglene kvitrer lystig – og påskeferien er her. Løypelaget håper dere alle får en riktig koselig påske, selv om denne påsken også ble noe annerledes enn det vi hadde ønsket. Skiløypene vil bli kjørt i hele påsken ved behov. Besøk kan det jo også bli lite av, så løypelaget anbefaler å ta mange skiturer i påsken. Husk å hold avstand og spesielt når dere raster i en av gapahukene.

GOD PÅSKE TIL DERE ALLE.

Vassfarfjellet Løypelag

Veslefjell.

Gapahukene er klare til bruk. :-) Denne ligger ved Styrmannstjern.

Husk å slukk bålpanna når du forlater gapahuken.

Da er vi i gang med de to siste gapahuken. En ved Dagali og en ved Styrmannstjern. Alle gapahuken er merket på skisport.no hvor de ligger i løypenettet De to siste vil være klare til vinterferien. Det kommer bålpanne, spade og kost i disse også. Kulda forsinker litt på oppsettingen.

LØYPEBIDRAG 2021 (driftstøtte løypekjøring)

Bidraget i år er på kr 750,- Bidraget kan betales med VIPPS 128187, husk å merke med ditt navn og hytteområdet når det vippses. Bidrag kan også betales til konto 2320 17 93653.
De som ønsker å støtte med et høyre beløp er selvfølgelig velkomne til det.

Mer info finner du under Støtt oss

18.12.2020.
Hele løypenettet fra Veneli til Sørbølfjell hyttefelt er preparert med løypemaskin, flotte forhold. Veneli til Domfet benyttes snøscooter. Her er det kjørt noe. Søndag 20.12 kjøres det på nytt. Håper å få denne dele på plass i løpet av mandag.

Bilde fra Veslefjell onsdag 16.12.20

Vi er i gang med grunnpreparering. En del myrer har ikke frosten satt seg, så det kan være litt overvann enkelte steder. Noen små bekker har heller ikke frosset til. Er usikker på når vi kan stare med å kjøre løypemaskinen grunn lite frost i bakken. Vi bruke snøscooter til å preppe løypene inntil videre. 12.12.2020
Ny bru. Skarsdalsrunden
Da er den store stein fjernet ved Damtjern. Noe løypekjørene vil være fornøyd med.

Viktig melding

Viktig melding vedr. Koronavirus mottatt fra Flå kommune – skiløyper prepareres ikke og det oppfordres til å oppholde seg på sin faste bostedsadresse inntil videre.

.

Gapahuk på Veslefjell

Da er julegaven klar til bruk for turfolket. Gapahuken på Veslefjell er ferdig. Det er lagt inn litt ved til bålpanna også. Beisning får en ta til våren.

Dette hadde ikke løypelaget fått til hvis ikke Flå kommune hadde bidratt økonomisk, en stor takk til kommunen. Det skal settes opp 4 til og det blir i område, Dagali, Styrmanstjern, Torget(søndagsrunden) og Sørbølfjellet(Solheimseter.)

Løypelaget ønsker alle er riktig GOD JUL.

Dokumentene for årsmøte 2019, se på siden : Årsmøte

Årsmøte er lørdag 21 september 2019 kl .16:30 På Gulsvik.

Ønsker alle en god romjul og Godt Nytt År.
Vassfarfjellet Løypelag er stolte av det vi har fått til. Nå er vi en av de mest miljøvennlige innen det å lage skiløyper, siden vi nå kan stille med moderne og stillegående løypeutstyr. Ny løypemaskin innleid fra Turufjell og egene snøscooter med løypeutstyr.
Vassfarfjellet løypelag vil rett over nyttår sende ut info og en giro på løypebidrag for 2019, pr brev/e-post til alle hytteeiere fra Domfet til Sørbølseter.
Håper alle vil støtte oss i det arbeidet vi gjør og samtidig være med på å gjøre Vassfarfjellet løypelag til fortsatt å være en av de mest miljøvennlig.

 

26.09.2018

Informasjon om oppkjøring av skiløyper i Vassfarfjellet

Det inngås i disse dager avtale mellom Turufjell AS (Turufjell) og Vassfarfjellet Løypelag (VFL) om kjøring av skiløyper i Vassfarfjellet.
I korte trekk engasjerer VFL Turufjell til å kjøre opp alle skiløyper som til nå har vært kjøret med løypemaskin i VFL sitt løypenett. Pr. dd. er dette den delen av løypenettet som er mellom Veneli og Solheimseter.

Vi håper at samarbeidet vil bidra til fortsatt fantastiske løyper i vårt nett i kommende skisesonger.

Mvh.
Vassfarfjellet Løypelag
e-post.
[email protected]

samarbeid VFL – Turufjell.

 

Vedtektene:

Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av oktober måned, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet, skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Mvh.
Vassfarfjellet Løypelag

e-post.
[email protected]

 

2.2.2017

Takk til Sparebank 1.  for støtten


20.12.2016

Vassfarfjellet løypelag takker Ålhytta  for jubileumsgaven løypelaget har mottatt. Ønsker Ålhytta lykke til med de neste 50 år.

 

5.2.2016

Møte på Gol onsdag 20. januar har gitt resultat med å få godkjent navnet Eventyrløypa og nå med start av Eventyrløypa i Hemsedal  og inn i Vassfaret og frem til  på Solheimseter. Skiløypene til Vassfarfjellet Løypelag vil nå komme på kartet  og sammen med resten av skiløypene i Hallingdal ha en felles markedsføring, er ikke dette bra, jobben vår har gitt resultat. :-)

 

Hemsedal har hatt møte med Golsfjellet og blitt enige om at Hemsedal blir med på å forlenge Eventyrløypa fra Golsfjellet via Nørelii, Gravset og Ulsåk, med avslutting/utgangspunkt Ulsåk eller sentrum av Hemsedal. Tegnet kart kommer (og sendes til skisporet).   Vi tar på oss jobben med å beregne antall skilt som trengs i Hemsedal og tar også arbeidet med å sette de opp. Skiltsøknad og finansiering av skilt bør organiseres samlet for løypa.   Ha en fin helg!

Med vennlig hilsen Anneli Rosberg Vøllo Prosjektleder / Project Manager Hemsedal Turistkontor Tel: +47 32 05 50 30 Dir: + 47 9888 72 67 [email protected] www.hemsedal.com

 

I full gang med å sette opp skilt.

 Desember 2015. Her er nye skilt og informasjonstavler:

 

Dugnad og andre nyheter.

 

Løypelaget har jobbet med å utbedre traseene enkelte steder, slik at de vi bli enda bedre og mer brukervennlig. Det blir en helt ny løypetrase fra Domfet til Dagali og Dagali mot Likkistefjell Det blir også en ny løype øst for Veslefjell. Olatjern og til torget. Løypetraseene blir utbedret flere steder på dugnad i løpet av september. Det planlegges å benytte en gravemaskin fra Vassfarkoia og opp til krysset til Veslefjell. Her er det noen steiner og tuer som krever mye snø. Det er også en stor stein som må fjernes ved Veneli seter. Her må det også benytter gravemaskin. Denne ligger i Landskapsvernområde. Det er gitt godkjenning fra Fylkesmann i Buskerud på denne jobben. Det samme også for rydding traseen Domfet – Dagali som også ligger i Landskapsvernområde. Stolper til skilting av løypene er satt ned på dugnad. Løypelaget og Flå Østre Grunneierlag vil jobbe i sammen med og lage et felles kart med skiløyper, stier og fiskeplasser.
Det er skrevet løypeavtale med grunneier øst for Skarsetra slik at det blir løypeforbindelse til det nye hyttefeltet Solheimseter/Sørbølfjellet. Den vil mest sannsynlig ikke være klar før nest vintersesong. Nes Østmark kommer med løype frem til kommunegrensa ved Domfet som vil få navnet Eventyrløypa. Denne blir det offentlig åpning av i påsken 2016. Den har starter på Golsfjellet. Vassfarfjellet løypelag vil videreføre Eventyrløypa frem til Solheimseter etter møte med Leder Åsmund Ueland i Nes Østmark og Flå Kommune.

«Skiltprosjekt

I desember 2014 søkte løypelaget om støtte fra et sti- og løypeprosjekt i regi av Gjensidigestiftelsen i samarbeide med berørte fylkeskommuner og kommuner. Det ble søkt om støtte for skilt og informasjonstavler i løypenettet til Vassfarfjellet løypelag, som strekker seg fra Solheimseter via Skarsdalen, Damtjern, Veneli og videre til Dagali og Domfet. I henhold til fremsendt søknad ble løypelaget tildelt kr 73000,-, der Gjensidigestiftelsen dekker 50 % av beløpet mens Buskerud fylkeskommune og Flå kommune dekker 25 % hver. Med grunnlag i denne finansieringen er stolper innkjøpt og ble utkjørt i løypenettet i påsken. Stolper ble satt i bakker gjennom dugnad av styret, mens skilt og infotavler er under bestilling. Montering planlegges så snart snøen har lagt seg og scooterforholdene tillater. Med dette tiltaket vil Vassfarfjellet løypelag nå en viktig målsetting med merking av hele løypenettet iht. den nasjonale skiltstandarden.

bfk-logo flaa_kommune


DAGSORDEN

Vassfarfjellet Løypelag.  Årsmøte 19. september 2015 kl 1600 Thon Hotel Bjørneparken, Flå   DAGSORDEN

 1.  Godkjenning av innkallingen
 2.  Valg av ordstyrer
 3.  Valg av referent
 4.  Godkjenning av dagsorden
 5.  Valg av tellekorps og to medlemmer til å undertegne     protokollen
 6.  Årsmelding
 7.  Regnskap
 8.  Ansvarsfrihet for styret
 9.  Budsjett samt fastsettelse av kontingent/driftstilskudd
 10. Saker Ingen saker sendt inn til styret.
 11. Valg
 12. Avslutning

Etter årsmøtet tar vi et medlemsmøte for å diskutere generelle saker som ikke er på dagsorden.

 Vassfarfjellet Løypelags årsmøte er den 19. september 2015 kl. 1600

 Sted: Flå,  Thon hotel Bjørneparken

 Forslag til saker  som skal behandles på årsmøte, må være styret i hende senes to uker før årsmøte.  Forslag sendes til: [email protected]  Alle som har kjøpt andel/er, er medlemmer og har dermed stemmerett.   Til info: Det planlegges dugnad, rydding og div i løypetrassen også den 19 september. Mer info kommer senere.   Mvh Vassfarfjellet Løypelag [email protected]       08.04.2015

Håper alle har mang fine skiturer i vinter. Løypelaget har allerede begynt forberedelsene til neste vinter. Løypelaget har fått tildel støtte til skilting av skiløyper i området. Dette blir det første løypelaget vil begynne å jobbe med.

Følg med på hjemmesiden. Det vil bli dugnader.

Aktiviteter i Flå,
klikk på lenken under

http://visitflaa.no/om-fla/   10.02.2015 Den årlige fjellhytterapporten fra Eiendom Norge som ble lagt frem i går viser at hytter ved langrennsløyper er i vinden. Verdien av fjellhytter beliggende ved langrennsløyper steg med 1,9 prosent det siste år, mens fjellhytter beliggende ved alpinanlegg sank med 2,8 prosent. – Kostbare laftekasser nær alpinanlegg har sett sine beste dager. De må fortsatt prises nedover, sier sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen til Hytteliv. – Langrenn er inn for tiden, gjerne i kombinasjon med fine turområder. Mens det tidligere var på moten å ha store fester på hytta er nå fritidsaktiviteter i fokus, fortsetter han.

29.12.2014

Dugnad på skiløypa over Veslefjell i dag, etter en del snømåking er det nå fint og ta turen over fjellet.

Dugnad 29.12.2014
Dugnad 29.12.2014

11.12.2014. Protokoll fra årsmøte 2014. Se under fanen. Årsmøte. Løyperapport. Se under fanen Løyper.   18.08.2014  – ÅRSMØTE Det blir årsmøte lørdag 20. september 2014 kl. 1500 på Hallingporten i Gulsvik. Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Årsmøtedokumenter blir sendt ut en uke i forkant av årsmøtet. Velkommen!   20.04.2014 Dette var siste dagen denne sesongen som det blir kjørt løyper. Løypelaget parkerer nå alt utstyr. Forbereder oss til neste sesong. Takk til alle som har kjøpt andeler og betalt løypebidrag. Uten denne støtten ville det ikke hvert muligheter med oppkjørte løyper. Løypelagets hjemmeside vil bli benyttet til info for dugnader i forbindelse med utbedring av løypetrassen så ta en titt innom siden. Det vil bli annonsert i god tid før eventuelt dugnader. 16.04.2014  Det er nå funnet alternativløype i Skarsdalen, så løypene blir kjørt der også resten av påsken. Løypelaget slutter løypekjøringen når påsken er over.   Vannet har tatt løypa i Skarsdalen. Får derfor ikke kjørt mer der. Løypa vil starte på myra ved Damtjern (der påskeskirennet er) Håper det går bra med resten av løypene. Løypa er tatt av vannet

Vassfarfjellet Løypelag er blitt omtalt i Hallingdølen.

Klikk på bilde så blir det lesbart. Løypelaget har blitt omtalt i Hallingdølen lørdag 21 mars.     Til tross for mye vind i fjellet og avlyst Birkebeinerrenn, her i Skarsdalen er det oppkjørte løyper og påskestemning. En fin rundløype og godt alternativ til fjellet på vindfulle dager. bilde Alle medlemmer i Vassfarfjellet Løypelag har nå fått tilsendt vårt  medlemsmerke. Håper alle får satt dette på:  Sekken , lua eller jakka. Det vil jo være ekstra trivelig å møte en skiløper med medlems merke. Håper på fortsatt mange fine skiturer i fjellet.   Medlemsmerke VFL.       En fornøyd andelskjøper fra Veneli var en av de første til å prøv løypa. IMG_1170

Snø dybden i Skarsdalen og Domfet er i dag 23.01 2014 ca.1,70 meter.  Veneli er det ca. 1,20 meter.

23.01.14 Det vil bli kjørt opp deler av nettet i morgen. Løypemaskinen er nå kommet til fjells. Det vil ta litt tid å få kjørt den første turen med løypemaskinen. Nytt utstyr som en må bli kjent med, derfor vil dette ta litt tid. Det en ikke rekker i morgen kjøres på lørdag. Du kan følge med på siste kjøring av løypene på skisporet.no

Info 18.1.2014

Løypelaget har dessverre ikke fått kjørt opp løypemaskinen til fjellet. Beklager dette. Det er på grunn av at det ble enighet i styre om å montere en dieselvarmer med GSM styring i den, før den blir kjørt til fjells. Dette har tatt litt mer tid enn forventet. Grunn til denne monteringen er at den til tider blir stående på Veneli og der er det ikke strøm. Får derfor ikke benyttet en vanlig motorvarmer der.   Takk til de som er andelseiere! Andelsinnskudd sammen med fondstildelinger fra Sparebankstiftelsen, tilskudd fra Sør Vestre Vassfaret vel, Flå kommune, Sparebank 1 Hallingdal og Valdres og Skue Sparebank, har gjort løypelaget i stand til å investere i en ny snøscooter med sporsetter og i nå disse dager har vi kjøpt og fått overlevert en brukt løypemaskin fra Skiforeningen. Type Kassbhorer  PB 100.  Alt utstyr er klart til bruk når snøforholdene tillater det. Løypemaskinen har fått installert GPS slik at vi kan følge den på skisporet.no  Det ble ikke noen tildeling fra Gjensidigefondet i år, men vi prøver igjen til neste år. Vi vil satse videre på andelstegninger og å få med flest mulig hytteeiere til å betale driftstilskudd.

God jul og Godt Nytt år til alle hytteeiere og grunneiere i Vassfarfjellet.

 

Vi ser frem til en snørik vinter med mange turer i fine oppkjørte løyper!

 Hilsen

Styret i Vassfarfjellet Løypelag.

   LØYPEMASKINEN BLE LEVERT FLÅ .13.12.2013

 DSC_0096