Støtt oss

Løypebidrag 2021

Velkommen til en ny skivinter i Vassfarfjellet!

Vi gleder oss over å kunne tilby brukere av Vassfarfjellet skiturer i et flott løypenett.Vi er stolte av de senere års betydelige oppgraderinger av både løypenettet og utstyr for preparering.

Turufjell Drift kjørte også I 2020 løyper på oppdrag fra Vassfarfjellet Løypelag. Det ga flotte løyper og mange fine skimuligheter.
Vassfarfjellet Løypelag har fra sesongen 2020 inngått en 3 års avtale med Turufjell Drift om kjøring av løyper, løypene skal være klare til fredag formiddag.
Det er viktig at alle med hytte som sogner til vårt løypenett er med på å støtte løypelaget slik at vi fortsatt kan stille med flotte skiløyper. Dere som betaler løypebidrag / andel er med på å gjøre dette mulig.


Sesongen 2021 forsetter vi med skøytetrasee i området Skarsdalen/Solheimseter. I Turufjell baseområde er det kafee` hvor det er
muligheter til å få kjøpt mat og drikke, samt å gå i ei rundløype (Slåttemyrrunden.) I sommer er det gjort en del utbedringer på
trassen fra Veslefjell på vestsiden og ned til løypekrysset. Hele Skarsdalsrunden er nå planert med gravemaskin samt at det er laget ei bru. De to siste gapahukene settes opp når det er snøforhold til transport, de skal stå ved Dagali og Styrmannstjern.


Løypelaget får veldig mange hyggelige tilbakemeldinger og løypekjørene synes de har en hyggelig jobb ved å treffe så mange blide og takknemlige skiløpere. Det er store kostnader forbudet med å drifte et slikt omfattende løypenett. Vi trenger derfor ditt bidrag for å kunne opprettholde den gode standarden. Det er i dag ca. 550 hytter som sogner til vårt løypenett i Vassfarfjellet. For 2020 var det ingen økning av løypebidraget, forsatt ca. 58%. Vi håper enda flere ser verdien av vårt fantastiske løypenett og at alle vil være med å bidra for å opprettholde løypestandarden. 

Bidraget i år er på kr 750,- Bidraget kan betales med VIPPS 128187, husk å merke med ditt navn og hytteområdet når det vippses. Bidrag kan også betales til konto 2320 17 93653.
De som ønsker å støtte med et høyre beløp er selvfølgelig velkomne til det. 

Til sammenligning har andre løypelag i nærliggende
områder en oppslutning på over 90 % og årsbidrag til en høyere pris.
Vi ber også hyttefolket tenke igjennom hvilken enorm verdi et godt løypenett er for hele området og for hver enkelt hytteeier. Eiendomsmeglere vi har snakket med er unisone; – tilgang til skiløyper er noe av det viktigste et hyttemarked
etterspør. Vi ser at det til tider selges hytter på Dagali, Veneli, Damtjern og Skarsdalen og alle reklamerer med flotte løyper i området.
Driftsbudsjettet for kommende vinter er på ca. 500.000,- kr, og består i korthet av drift eget utstyr og innleid utstyr. Det legges ned et betydelig antall timer på kjøring av hele løypenettet. På en vintersesong går det med totalt ca. 500-600 timer. For de som vil bidra mer er det mulig å kjøpe andel i løypelaget. Dette går ikke til drift, men til investeringer i infrastruktur og utstyr. 

Løypeavgiften for hytteeiere i Sørbølfjell hyttefelt og Turufjell kreves inn av destinasjonene.

Vi takker for ditt bidrag. 

Status på skiløypene finner du på http://skisporet.no/buskerud/vassfarfjellet  

Les mer om dette på https://vassfarfjelletloypelag.no  

Last ned løypebidrags fakturaen og støtt løypelaget. Eller vipps kr 750 til 128187
Andelssalg Vassfarfjellet Løypelag.
Bli medlem.
Løypelagte håper så mange som mulig vil bli medlem i løypelaget med å kjøpe andel/er. Det er fortsatt mange oppgaver som krever økonomisk støtte.
Pris pr. andel for område Raudfjellsetra/ Styrmanstjern til Skarsdalen i øst er satt til kr.3500,- Pris pr. andel for område Dagali / Domfet i vest er satt til kr.2000,-

Nå det kjøpes andel send melding til løypelaget.

e-postadresse: [email protected]                                                                 

Med navn og adresse. Så sendes det medlemsmerke og et andelsbrev.                                                               

Kjøp av andel, betal til:

Konto nr. 2320.17.93653
Sparebank 1 Hallingdal og Valdres.

Klikk på linken under og skriv ut andelsinfoen

Medlemskap, andel i Vassfarfjellet Løypelaget.2017 .

Merk innbetalingen med
andel, navn og hytteområde.

 Norsk tipping.
Bli grasrotgiver.

Velg grasrotmottaker:
VASSFARFJELLET LØYPELAG.

Kjøp av andel i løypelaget betyr medlemskap og stemmerett. Løypelaget takker for ditt kjøp av andel. Det vil bli sendt et medlemsmerke Til deg pr.post.
Løypebidrag/Driftstøtte 2017 Vassfarfjellet Løypelag er avhengig av årlig driftstøtte. Anbefalt frivillig støtte bør være minst kr 600,- fra hver hytteeier i området. Dette er for å ha muligheter til å drifte løypelaget og sikre forutsigbare løyper i tiden fra desember – april avhengig av snø forhold. 

HUSK. Navn og hytte område ved betaling av løypebidrag.

Betales inn på  konto: 2320 17 93653
Klikk på linken under og skriv ut giro.
Giro løypebidrag_Vassfarfjellet Løypelag 2017
. 

Løypelaget ønsker e-post adressen til så mange som mulig. Dette er for å spare porto ved utsendelse pr brev.

Send din e-post adresse til:
 [email protected]
 På forhånd takk for din støtte.
Hilsen
Vassfarfjellet Løypelag.

 

Informasjon og driftstøtte for 2024